ANUNȚ - 22.03.2023

DOCUMENTUL AICI

UAT Tisău anunță publicul interesat asupra obligativității efectuării evaluării de mediu pentru P.U.G.: - “Reactualizare P.U.G. Comuna Tisău, județul Buzău”, cu amplasamentul în comuna Tisău, județul Buzău, cu obligativitatea realizării Raportului de mediu. Motivele care au stat la baza luării acestei decizii sunt: necesitatea determinării efectelor semnificative potențiale asupra produse prin propunerile de amenajare a teritoriului: necesitatea integrării condițiilor de mediu in PUG cu stabilirea de permisiuni, restricții și condiționări și identificarea efectelor semnificative asupra mediului produse prin implementarea planului. Informațiile privind planul se pot obține la sediul A.P.M. Buzău, Strada Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, în zilele de luni - joi, între orele 08:30 - 13:00 și vineri între orele 08:30 - 12.00. Observațiile publicului se vor primi în scris la sediul A.P.M. Buzău, Strada Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului.