ANUNȚ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate 09.11.2023

DOCUMENTUL AICI

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Nr.

crt.

Numele și prenumele/denumirea contribuabilului

Domiciliul fiscal al contribuabilului

Denumirea actului administrativ-fiscal/ nr. și data actului

1.

UNGUREANU AURELIA

TISAU

NOTIFICARE NR. 1177/18.11,2023

2

OPREA FILOFTEIA

STREZENI

DECIZIENR. 1166/ 17.10..2023./NOTIFICARE NR 1167/17.10.2023

3

MAZILU MANDA

TISAU

DECIZIE NR.1173''18.10..2023../ NOTIPICARE NR 1174/18.10.2023

4

CAGDAS BATIKAN ADRIAN

TISAU

NOTIFICARE NR 1172/18.10.2023

5

IONESCU LINA

TISAU

DECIZIE NR. 1175/18.10..2023./NOTIFICARE NR

1176/18.10.2023

6

VOICU DOBRE

VALEA-SALCIILOE

DECIZIE NR. 1 192/18.10..2023,NOTIFIC \RENR.

1193/18.10.2023

7

LOADER NICULAE

BUCUREȘTI

DECIZIE NR. 1131 /02.10..2023./ NOTIFICARE NR 1132/02.10.2023

<8

MARIN VIRGINIA

BUCUREȘTI

DECIZIE NR1135/02.109.2023. ./NOTIFICARE NR

1136/02.10.2023

9

RUSEN NICOLAE

STREZENI

DECIZIE NR. 1143/02.10.2023. ./NOTIFICARE NR 1144/02.10.2023

10

TUDORACHE VASILE

PADURENI

DECIZIE NR. 1 143/02.10.2023../NOTIFICARE NR 1144/02.10.2023

1 1

OVREIU SAVA

IZVORANU

DECIZIE NR. 1 154/02.10.2023../NOTIFICARE NR

1155/02.10.2023

12

ALEXANDRU MARIA

GRAJDANA

DECIZIE NR. 1154/02.10.2023../NOTIFICARE NR 1155/02.10.2023

13

ANGHEL IOANA

GRAJDANA

DECIZIENR. 1139/02.10.2023. ./NOTIFICARE NR 1140/02.10.2023

14

BERBEC TUDOSE

VALEA-SALCIILOR

DECIZIENR. 1 137/02.10.2023. ./NOTIFICARE NR

1138/02.10.2023

15

VISAN GH IOAN

PADURENI

DECIZIENR. 1095/28.09.2023../NOTIFICARENR

1096/28.09.2023

16

GRIGORE MARIA

IZVORANU

DECIZIE NR. 1095/28.09.2023. ./ NOTIFICARE NR

1096/28.09.2023

17

STAN FLORIN

VALEA -SĂLCIILOR

DECIZIENR. 1106'28.09.2023. ./NOTIFICARENR 1107/28.09.2023

 

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv1 .30.03.2023

Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, puteți contacta Biroul Contabilitate, Impozite si taxe locale/Achizitii publice, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0238/797560, e-mail: pri mari atisau. financiar@yahoo.com.


PROCES VERBAL PRIVIND ÎNDEPLINIREA PROCEDURII DE COMUNICARE