ANUNȚ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate 11.10.2023

PROCES VERBAL - privind indeplinîrea procedurii de comunicare prin publicitate

DOCUMENTUL AICI

În temeiu! prevederilor art. 47 alin. (5) Iit. b) şi aie alin. (6)  i (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscaiă. cu modificările şi cornpictările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii conlrihuabili:

 

Nr.

crt.

Numele și

prenumele/

denumirea contribuabilului

Domiciliul fiscal al contribuabilului

Denumirea actului administrativ-fiscal/ nr. și data actului

1.

MIMAI ION

XXXXXXXXXXX

NOTIFICARE NR. 1061/27,09,2023

2

10'NTA ION

XXXXXXXXXXXX

DECIZIE NR. 1047/26,09.2023./NOTIFICARE NR.1048/26.09.2023,

TITLU EXECUTORIU NR 1049/26.09.2023, SOMAȚIE NR 1050/26.09.2023

3

CHIRCU T CONSTANTIN

XXXXXXXXX

DECIZIE NR. 1071/27.09.2023/  NOTIFICARE NR1072/27.09.2023

4

TIRCOLEA CATALIN

XXXXXXXXXXX

NOTIFICARE NR 1078/27.09.2023

5

CRĂCIUN MARIA

XXXXXXXXXXX

DECIZIE NR. 1079/27.09.2023./ NOTIFICARE NR1080/27.09.2023

6

RUSEN GH MIMAI

XXXXXXXXXXX

DECIZIE NR. 1085/28.09.2023/ NOTIFICARE NR. 1086/28,09,202

7

NICA GH ION

XXXXXXXXXXX

DECIZIE NR. 1087/28.09..2023./ NOTIFICARE NR 1088/28.09..2023

8

OPREA LUCIAN

XXXXXXXXXXX

NOTIFICARE NR. 1116/28.09,2023

9

BOTOACA CAROL IONUT

XXXXXXXXXXXXX

DECIZIE NR. 1 119/28.09.2023. ./ NOTIFICARE NR 101120/28.09.2023

 

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv1 .30.03.2023

Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, puteți contacta Biroul Contabilitate, Impozite si taxe locale/Achizitii publice, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0238/797560, e-mail: primariatisau.fmanciar@yahoo.com.