ANUNȚ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate 14.06.2023


DOCUMENTUL AICI

In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Nr. crt.

Numele si prenumele/denumirea contribuabilului

Domiciliul fiscal ai contribuabilului

Denumirea actului administrativ-fiscal/ nr. și data actului

1.

SIMA PETRE V-SALCIILOR

 

DECIZIE NR. 595 .' 18.05.2023./ NOTIFICARE NR

596/18.05.2023

2

CALIN RADUCANU

GRAJD AN A

DECIZIE NR. 614/ 18.05.2023 NOTIFICARE NR 615/18.05.2023 TITLU EXECUTORIU NR 616/18,05,2023, SOMAȚIE NR.617/18.05.202

3

BANEI ELISABET A/HERARU MIHAI GHEORGHE

BUZĂU

DECIZIE NR. 551 / 09.05.2023./ NOTIFICARE NR 552/09.05.2023

4

DOBRIN(MICU) NICOLETA DANIELA

C.A.ROSETI

DECIZIE NR. 591 / 18.05.2023 NOTIFICARE NR 592/18.05.2023 TITLU EXECUTORIU NR 593/18,05,2023, SOMAȚIE NR.594/18.05.2023

5

CALIN AUREL

TISAU

NOTIFICARE NR876/23.05.2023 TITLU EXECUTORIU NR 877/23,05,2023, SOMAȚIE NR.878/23.05.2023

 

ctele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv1 .30.03.2023

Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, puteți contacta Biroul Contabilitate, Impozite si taxe locale/Achizitii publice, la sediul nostru sau Ia numărul de telefon 0238/797560, e-mail: primariatisau.fmanciar@yahoo.com.