ANUNȚ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate 26.10.2023

PROCES VERBAL - privind indeplinîrea procedurii de comunicare prin publicitate
DOCUMENTUL AICI


În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

 

Nr.

crt.

Numele și prenumele/denumirea contribuabilului

Domiciliul fiscal al contribuabilului

Denumirea actului administrativ- fiscal/numar/ data actului

1.

S.C.AGRICOLA PROD EMB SRL

BUZĂU

FACTURA NR. 5021/29.09.2023

 

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili: