ANUNȚ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate 30.06.2023

DOCUMENTUL AICI

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Nr. crt

Numele și prenumele/denumirea contribuabilului


Domiciliul fiscal al contribuabilului


Denumirea actului administrativ- fiscal/număr/ data actului


1.

S.C. MĂNĂTĂRCI SRL TISĂU

TISĂU

TITLU EXECUTORIU NR.966/21.06.2023, SOMAȚIE

NR.967/21.06.2023

2.

S.C.CATION AGRO SRL

GALAȚI

GALAȚI

DECIZIE DE IMPUNERE NR.206/27.02.2023, NOTIFICARE NR.207/27.02.2023

3.

S.C.FEMINA COM SRL BUZĂU

BUZĂU

DECIZIE DE IMPUNERE NR.203/27.02.2023. NOTIFICARE NR.204/27.02.2023

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent. Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv 1 30.06.2023.
Dacă, aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, puteţi contacta Biroul Contabilitate, Impozite si taxe locale/ Achizitii publice, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0238/797 .560, e-mail: primariatisau. financiar@yahoo.com.