ANUNȚ - privind închirierea/concesionarea păşunilor comunei Tisău prin licitaţie publică - 06.05.2022

Comuna Tisău, cu sediul în sat Izvoru, str. Principală, nr. 6, judeţul Buzău, telefon/fax 0238797560, e-mail primariatisau@yahoo.ro,
Anunţă închirierea/concesionarea pentru o perioadă de maxim 1 O ani a suprafeţei de 24,30 ha păşune în punctul "Podul Crucii" prin licitaţie publică.
Se pot înscrie pentru închirierea/concesionarea prin licitaţie atât persoane fizice
cât şi persoane juridice având animalele înscrise în Registrul Naţional al Exploataţiilor.

Condiţiile de înscriere cât şi taxele aferente sunt prevăzute în documentaţia de atribuire ce poate fi pusă la dispoziţia persoanelor interesate la sediul Primariei comunei Tisău, judeţul Buzău, telefon 0238/797560 -cost 50 lei-începând cu data de 06.05.2022.
ANUNTUL AICI