ANUNT 13 DECEMBRIE 2022- Anunţ public privind decizia etapei de încadrare U.A.T. Tisău

DOCUMENTUL AICI

” COMUNA TISAU, titular al proiectului ,,Alimentare cu apa in satul Izvoranu, comuna Tisau, judetul Buzau”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Buzau, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Alimentare cu apa in satul Izvoranu, comuna Tisau, judetul Buzau”, propus a fi amplasat în comuna Tisau, satul Izvoranu, judetul Buzau. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Buzău din municipiul Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, în zilele de luni pana vineri, între orele 8:30 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.apmbz.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.”