ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate 10.05.2023

DOCUMENTUL AICI

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

NR.

CRT.

Numele şi
prenumele/denumirea

contribuabilului

Domiciliul fiscal al
contribuabilului
Denumirea actului administrativ-
fiscal/numar/
data actului
1 S.C.FEMINA COM SRL BUZĂU DECIZIE DE IMPUNERE NR.203/27.02.2023+ NOTIFICATRE DE PLATĂ NR.204/27.02.2023
2 S.C. CATION AGRO SRL GALAŢI DECIZIE DE IMPUNERE NR.206/27.02.2023+ NOTIFICARE DE PLATĂ NR.207/27.02.2023

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.

Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv1 10.05.2023.
Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, puteţi contacta Biroul Contabilitate, Impozite si taxe locale/Achizitii publice, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0238/797560, e-mail: primariatisau. financiar@yahoo. corn.