ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate 16.05.2023


DOCUMENTUL AICI

  În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:


NR.

CRT.

Numele şi
prenumele/denumirea

contribuabilului

Domiciliul fiscal al
contribuabilului
Denumirea actului administrativ-
fiscal/numar/
data actului
1 LAZAR GABI
GRAJDANA
POPRIRE NR 259/30.03.2023
2 FILISAN PETRE STREZENI
DECIZIE NR. 379/ 30.03.2023./ NOTIFICARE NR 380/30.03.2023
3 M P PROFESIONAL MULTISERVICE SRL BUCUREȘTI

POPRIRE 259/30.03.2023

 

  Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării anunțului, respectiv1 .16.05.2023
  Dacă aveți nelămuriri în legătură cu acest anunț, puteți contacta Biroul Contabilitate, Impozite si taxe locale/Achizitii publice, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0238/797560, e-mail: primariatisau.fmanciar@yahoo.com.