ANUNT PUBLIC - 25 noiembrie 2022

In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala In administratia publica, republicata, se aduce la cunostinta publica urmatorul proiect de act normativ:" Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023". 

Proiectul de hotarare cu documentatia de baza pot fi consultate pe pagina de web: www.comunatisau.ro si la sediul Primariei Comunei Tisau. 

Propunerile, sugestiile si opiniile referitoare la proiectul supus dezbaterii publice pot fi transmise In scris la adresa Primariei Comunei Tisau, sat Izvoru, nr.6, pe fax la numarul 0238/797560 sau la adresa de e-mail: primariatisau@yahoo.ro pana la data de 25.12.2022.

DOCUMENT AICI