ANUNT PUBLIC - infiintarea Serviciului de gestionare a cainilor fără stăpân

in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionalii in administratia publicii, republicatii, se aduce la cunostinta publicii urmiitorul proiect de act normativ: "Proiect de hotărâre nr. 60 din data de 24.11.2022 privind infiintarea Serviciului de gestionare a cainilor rarii stăpân al comunei Tisău, judetul Buzău". 

Proiectul de hotărâre cu documentatia de bază pot fi consultate pe pagina de web: www.comunatisau.ro si la sediul Primiiriei Comunei Tisau. 

Propunerile, sugestiile și opiniile referitoare la proiectul supus dezbaterii publice pot fi transmise in scris la adresa Primăriei Comunei Tisău, Sat Izvoru, nr.6, pe fax la numarul 0238/797560 sau la adresa de e-mail: primariatisau@yahoo.ro pana la data de 27.12.2022. 


DOCUMENTUL AICI