ANUNT PUBLIC - Registrul de Evidenţă a Sistemelor Individuale Adecvate de Colectare şi Epurare a Apelor Uzate

   Stimaţi cetăţeni, conform art. 11 din "Criteriile pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea,. controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate", aprobate prin HG nr. 714/2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate, aveţi obligaţia să vă înscrieţi sistemul individual adecvat de colectare şi epurare a apelor uzate în Registrul de Evidenţă a Sistemelor Individuale Adecvate de Colectare şi Epurare a Apelor Uzate organizat pentru U.A.T. Comuna Tisău, judeţul Buzău.
Astfel, conform art. 11 alin. (1) din Criteriile aprobate prin HG 714/2022, proprietarul spaţiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare are obligaţia să înscrie sistemul de epurare în registrul autorităţii publice locale pentru evidenţa unor astfel de sisteme, în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare şi/sau epurare a apelor uzate.
Obligaţia înregistrării prevăzută la alin. (1) revine şi proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de aprobare a prezentelor criterii( până la 26.11.2022).
Totodată, vă aducem la cunoştinţă că nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a dispoziţiilor art. 11 la care am făcut referire mai sus, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5000 lei la 10000 lei.
În scopul respectării prevederilor legale, avem rugămintea să vă prezentaţi la sediul Primăriei Comunei Tisău, judeţul Buzău, în termenele prevăzute de lege şi cu documentele legate de sistemul individual adecvat de colectare şi/sau epurare a apelor uzate pe care îl deţineţi( factura, caracteristici tehnice ale sistemului, certificate de conformitate, etc) pentru a vă înregistra în Registrul deschis în acest scop la nivelul U.A.T. Comuna Tisău.

FORMULAR REGISTRU APE UZATE