ANUNT PUBLIC - Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 2023

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, se aduce la cuno????tinta publica urmatorul proiect de act normativ: "Proiect de hotarare nr. 59 din data de 24.11.2022 privind aprobarea "Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 2023 a Primariei Comunei Tisau". 

Proiectul de hotarare cu documentatia de baza pot fi consultate pe pagina de web: www.comunatisau.ro si la sediul Primariei Comunei Tisau. 

Propunerile, sugestiile ????i opiniile referitoare la proiectul supus dezbaterii publice pot fi transmise in scris la adresa Primariei Comunei Tisau, Sat Izvoru, nr.6, pe fax la numarul 0238/797560 sau la adresa de e-mail: primariatisau@yahoo.ro pana la data de 28.12.2022. 


DOCUMENTUL AICI