Comunicat de presă -7 noiembrie 2022

DOCUMENTUL AICI

Anunţ finalizare implementare proiect „Capacitate adecvată de
gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a
infectiei , cu SARS-COV-2 în cadrul institutiilor , de , învătământ preuniversitar din comuna Tisău"

Comuna Tisău
anunţă finalizarea implementării proiectului „Capacitate adecvată de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecţiei cu SARS-COV-2 fn cadrul instituţiilor de fnvăţământ preuniversitar din comuna Tisău", Cod SMIS 2014+ 149997.
Perioada de implementare a Proiectului a fost cuprinsă între 01 decembrie 2020 şi 31 decembrie 2023, fiind finalizat în noiembrie 2022.

Obiectivul proiectului l-a reprezintat asigurarea materialelor şi echipamentelor de protecţie (măşti, dezinfectanţi, porţi de acces cu termoscanare, nebulizatoare şi dispensere) pentru elevii, cadrele didactice şi personalul auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitar din comuna Tisău.
Principalele rezultate ale proiectului reprezintă dotarea celor 2 şcoli cu următoarele: măşti protecţie - 67700 buc; dispenser - 33 buc; nebulizatoare - 3 buc; porţi cu termoscanare - 3 buc; dezinfectaţi pentru nebulizatoare în flacoane de 1 litru - 730 buc; dezinfectaţi pentru dispensere în flacoane de 5 litri - 131 buc. Valoarea totală implementată prin acest proiect a fost de 371.273,08 lei.
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructura~ Mare 2014-2020.
Comuna Tisău, Str. Izvoru nr. 6, judeţul Buzău, România
telefon/fax 0238797560 / 0238797560, primariatisau.financiar@gmail.com