Functii si Salarii

Salariile de baza pentru functiile publice si functiile contractuale

- HOTARAREA nr.38, 30 august 2018 - privind modificarea si completarea Structurii functionale, Statul de functii al U.A.T. - comuna Tisau si al Consiliului Local Tisau-Serviciul apa ... AICI

- HOTARAREA nr.3, 25 ianuarie 2018 - privind aprobarea salariilor de baza pentru functiile publice si functiile contractual din cadrul familiei ocupationale "Administratie" din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tisau, Judetul Buzau, Consiliul local si serviciile publice din subordinea acestora .... AICI