ANUNȚURI CONCURS

30.08.2022 - RAPORT FINAL AL EXAMENULUI ORGANIZAT ÎN DATA DE 30 AUGUST 2022 - ”ÎNGRIJITOR-COMPARTIMENT ADMINISTRATIV” ... DOCUMENTUL AICI

23.08.2022 - PROCES-VERBAL -  În urma verificării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de ocupare a funcţiei contractuale de îngrijitor în cadrul compartimentului administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tisău, ce se va desfăşura în data de 30 august 2022 -proba scrisă şi 01 septembrie 2022-interviu, Comisia de concurs / examen având în vedere prevederile art.15 lit. a) şi art.19 din H.G.R. nr.286 din 23 martie 2011 cu modificările şi completăriule ulterioare a procedat la selectarea dosarelor de concurs/examen ale candidaţilor.

La concurs s-au înscris, doamna: Ghiţă Clemansa;
Au fost verificate îndeplinirea condiţiilor de către candidati. .... DOCUMENTUL AICI