ANUNȚURI CONCURS

2024

CONCURS - SOFER MICROBUZ SCOLAR
 Primăria comunei Tisău, cu sediul în comuna Tisău, sat Izvoru, strada Principală, nr. 6, organizează concurs pentru ocuparea unui post, temporar vacant, de natură contractuală, de execuție, din cadrul Serviciului Contabilitate - Impozite și Taxe Locale/Achiziții Publice/ Administrativ:
 -1 post șofer microbuz școlar, studii medii, treapa I, perioada determinată.
Concursul se va desfășură în data de 31.01.2024, ora1000 - proba scrisă și 06.02.2024, ora1000 “ interviul, la sediul Primăriei comunei Tisău, cu sediul în în comuna Tisău, sat Izvoru, strada Principală, nr. 6
.

   - ANUNTUL AICI
   -
CALENDAR DESFASURARE CONCURS
   -
BIBLIOGRAFIE CONCURS
   -
FISA POSTULUI

25.01.2024 - Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la Examenul organizat în cadrul Serviciului Contabilitate/Impozite şi Taxe Locale/Achiziţii Publice/Administrativ, U.A.T. Tisău, judeţul Buzău, privind ocupare a postului vacant de şofer microbuz ... AICI

31.01.2024 - RAPORTUL FINAL AL EXAMENULUI PENTRU POSTUL VACANT - ȘOFER MICROBUZ ȘCOLAR ... AICI

2023

ANUNT 26.04.2023 - Consiliul Local Tisau - Serviciul Apa organizeaza concurs de recrutare a functiei contractuale de executie de inspector de specialitate, cu studii superioare, grad profesional debutant, pe perioada nedetenninata, din cadrul Consiliului Local Tisau-Serviciul Apa
Consiliul Local Tisau - Serviciul Apa organizeaza concurs de recrutare a functiei contractuale de inspector de specialitate, cu studii superioare, grad profesional debutant, pe durata nedetenninata comuna Tisau, judetul Buzau, din cadrul Consiliului Local Tisau-Serviciul Apa, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022.

   - ANUNTUL AICI

   - BIBLIOGRAFIE CONCURS
 

    - FISA POSTULUI

-----------------------------------------------------


REZULTATUL FINAL AL EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI CONTRACTUALE DE ŞEF SERVICIU ÎN CADRUL CONSILIULUI LOCAL - SERVICIUL APĂ

 

PROCES VERBAL - SELECTIE DOSARE CONCURS ŞEF SERVICIU DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL TISĂU - SERVICIUL APĂ - 21.02.2023

ŞEF SERVICIU DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL TISĂU - SERVICIUL APĂ

- Primaria Comunei Tisau organizeaza concurs de recrutare a functiei contractuale de conducere de Sef serviciu, pe perioada nedeterminata, din cadrul Consiliului Local Tisau-Serviciul Apa .... ANUNTUL AICI

- Bibliografia pentru concursul de recrutare pentru funcţia contractuală de şef serviciu din cadrul Consiliului Local Tisău - Serviciul Apă - ANEXA 1  - ANEXA 2

2022

30.08.2022 - RAPORT FINAL AL EXAMENULUI ORGANIZAT ÎN DATA DE 30 AUGUST 2022 - ”ÎNGRIJITOR-COMPARTIMENT ADMINISTRATIV” ... DOCUMENTUL AICI

23.08.2022 - PROCES-VERBAL -  În urma verificării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de ocupare a funcţiei contractuale de îngrijitor în cadrul compartimentului administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tisău, ce se va desfăşura în data de 30 august 2022 -proba scrisă şi 01 septembrie 2022-interviu, Comisia de concurs / examen având în vedere prevederile art.15 lit. a) şi art.19 din H.G.R. nr.286 din 23 martie 2011 cu modificările şi completăriule ulterioare a procedat la selectarea dosarelor de concurs/examen ale candidaţilor.

La concurs s-au înscris, doamna: Ghiţă Clemansa;
Au fost verificate îndeplinirea condiţiilor de către candidati. .... DOCUMENTUL AICI