ANUNȚURI CONCURS

2023

ANUNT 26.04.2023 - Consiliul Local Tisau - Serviciul Apa organizeaza concurs de recrutare a functiei contractuale de executie de inspector de specialitate, cu studii superioare, grad profesional debutant, pe perioada nedetenninata, din cadrul Consiliului Local Tisau-Serviciul Apa
Consiliul Local Tisau - Serviciul Apa organizeaza concurs de recrutare a functiei contractuale de inspector de specialitate, cu studii superioare, grad profesional debutant, pe durata nedetenninata comuna Tisau, judetul Buzau, din cadrul Consiliului Local Tisau-Serviciul Apa, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022.

   - ANUNTUL AICI

   - BIBLIOGRAFIE CONCURS
 

    - FISA POSTULUI

-----------------------------------------------------


REZULTATUL FINAL AL EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI CONTRACTUALE DE ŞEF SERVICIU ÎN CADRUL CONSILIULUI LOCAL - SERVICIUL APĂ

 

PROCES VERBAL - SELECTIE DOSARE CONCURS ŞEF SERVICIU DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL TISĂU - SERVICIUL APĂ - 21.02.2023

ŞEF SERVICIU DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL TISĂU - SERVICIUL APĂ

- Primaria Comunei Tisau organizeaza concurs de recrutare a functiei contractuale de conducere de Sef serviciu, pe perioada nedeterminata, din cadrul Consiliului Local Tisau-Serviciul Apa .... ANUNTUL AICI

- Bibliografia pentru concursul de recrutare pentru funcţia contractuală de şef serviciu din cadrul Consiliului Local Tisău - Serviciul Apă - ANEXA 1  - ANEXA 2

2022

30.08.2022 - RAPORT FINAL AL EXAMENULUI ORGANIZAT ÎN DATA DE 30 AUGUST 2022 - ”ÎNGRIJITOR-COMPARTIMENT ADMINISTRATIV” ... DOCUMENTUL AICI

23.08.2022 - PROCES-VERBAL -  În urma verificării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de ocupare a funcţiei contractuale de îngrijitor în cadrul compartimentului administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tisău, ce se va desfăşura în data de 30 august 2022 -proba scrisă şi 01 septembrie 2022-interviu, Comisia de concurs / examen având în vedere prevederile art.15 lit. a) şi art.19 din H.G.R. nr.286 din 23 martie 2011 cu modificările şi completăriule ulterioare a procedat la selectarea dosarelor de concurs/examen ale candidaţilor.

La concurs s-au înscris, doamna: Ghiţă Clemansa;
Au fost verificate îndeplinirea condiţiilor de către candidati. .... DOCUMENTUL AICI