Secretar

SECRETAR COMUNA TISAU

MOCANU VIORICA - SECRETAR Unitatea Administrativa Teritoriala - Comuna TISAU

Educatie si formare

Calificarea/diploma  obtinuta LICENTA

Disciplinele principale studiate/competentele profesionale dobandite

 STllNTE ADMINISTRATIVE
 Numele si tipul institutiei de invatamant/ furnizorului de formare

 ACADEMIA DE STUDll ECONOMICE BUCURESTI

FACULTATEA DE MANAGEMENT

 Calificarea/ diploma obtinuta  MASTER

Disciplinele principale studiate/competentele profesionale dobandite

 INSTlTUTll SI STRUCTURI DE DREPT CONSTITUTIONAL ROMANESC SI EUROPEAN

Numele si tipul institutiei de invatamant/ furnizorului  de formare

 UNlVERSITATEA. SPlRU HARET

FACULTATEA   DE  DREPT  SI  ADMINISTRATIE  PUBLICA. -  BUCURETI

 Calificarea/diploma obtinuta  POSTUNIVERSITAR
 Disciplinele principale studiate/competentele profesionale dobandite  TEORll  SI METODE  DE INTERVENTIE IN ASISTENTA  SOClALA
 Numele si tipul institutiei de invatamant/ furnizorului  de formare  UNIVERSITATEA. " OVIDIUS" - Constanta

Formare profesionala :

- Urbanism si amenajarea teritoriului;

- Managementul resurselor umane in conditiile actuale;

- Management  in administratia  public;

- Achizitii publicein proiectele cu finantare europeana;

- Imbunatatirea capacitatii administratiei publice de masurare a performantelor

administrative ­ baze de date, metodologii, instrumente de modernizare si standardizare

a tehnicilor de raportare statistica si de caracterizare a performantelor administratiei publice;

- Certificat ECDL complet;

- Cultura organizationala, mediu de lucru si evaluarea performantelor;

- Managementul situatiilor de urgentia;

- Legalitatea si oportunitatea in activitatea sectorului public;

0238597562